Wkrótce kolejne serwisy
składowe Portalu

11-10-2017
Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Poświętnem

Z inicjatywy Wójta Michała Franasa oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowane zostały dla młodzieży z terenu gminy warsztaty pn. „Profilaktyka uzależnień”. Spotkanie, które miało formę dialogu prowadzonego poprzez wymianę myśli, prezentację doświadczeń i efektów uzależnień odbyło się w Szkole Podstawowej w Poświętnem. Poprowadził je specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży i osób dorosłych. Gośćmi spotkania byli: wójt Michał Franas, dyrektor Szkoły Podstawowej w Poświętnem Andrzej Gwizdoń oraz przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki w Poświętnem Zdzisław Serafin wraz z członkami tejże Komisji.

link do oryginalnego artykułu