Wkrótce kolejne serwisy
składowe Portalu

06-10-2017
Pędzlem malowany dar serca

Gmina Poświętne posiada wielu życzliwych przyjaciół, którzy w swych sercach przechowują piękne i wzruszające wspomnienia związane z tym terenem i miejscem. Wspaniałym dowodem na tą tezę jest pan Stefan Kołodziejczyk (zamieszkały aktualnie w Ursusie), który podczas spotkania w Urzędzie Gminy z włodarzem Poświętnego Michałem Franasem przekazał na rzecz samorządu swój prywatny dar serca – piękny olejny obraz o tematyce patriotycznej pn. „Niedziela w Studziannie”.

link do oryginalnego artykułu