Wkrótce kolejne serwisy
składowe Portalu

06-10-2017
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017/G

Stowarzyszenie Dolina PilicyLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Termin składania wniosków:
od dnia 09.10.2017 r. do dnia 23.10.2017r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- Zorganizowanie imprez lokalnych

link do oryginalnego artykułu