Wkrótce kolejne serwisy
składowe Portalu

06-10-2017
Ogłoszenie o naborze nr 3/2017/G
Ogłoszenie o naborze nr 3/2017/G
06.10.2017


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 09.10.2017 r. do dnia 23.10.2017r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Zakres tematyczny operacji:

  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

- Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 230 000,00 zł

Wartość kwoty grantu: 5 tys. - 50 tys. zł (w tym koszty niekwalifikowalne)

Załącznik: 
link do oryginalnego artykułu