Wkrótce kolejne serwisy
składowe Portalu

12-10-2017
Gmina Poświęte otrzymała rządowe wsparcie

Gmina Poświętne otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Rozpatrzony pozytywnie wniosek wójta gminy Poświętne Michała Franasa obejmuje zakup dla Szkoły Podstawowej w Poświętnem dwóch zestawów tablic interaktywnych wraz z nagłośnieniem. Wartość całego projektu wynosi 17 500 zł, przy czym kwota dofinansowania to aż 14 000 zł.

link do oryginalnego artykułu