Wkrótce kolejne serwisy
składowe Portalu

19-10-2017
Ogłoszenie o konkursie
1. Uchwała nr 126/429/2017 ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia 19 października 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na "prowadzeniu wypożyczalni sprzętu...
Czytaj więcej ...
19-10-2017
Szkolenie obronne w Starostwie
W dniu 19.10.2017 r. w godz. 900 – 1400 zgodnie z Wytycznymi Wojewody Łódzkiego z dnia 25.01.2017 r. do szkolenia obronnego, oraz Planem Szkolenia Obronnego Starostwa Powiatowego w Opocznie na 2017 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa...
Czytaj więcej ...
19-10-2017
Włodzimierz Koperkiewicz odznaczony przez Ministra Obrony Ukrainy
18 października 2017 roku znany i ceniony regionalista opoczyński Pan Włodzimierz Koperkiewicz odznaczony został przez Ministra Obrony Ukrainy. Odznaczenie to przyznane zostało za odnajdywanie mogił ukraińskich żołnierzy na terenie Polski i opiekę nad...
Czytaj więcej ...
17-10-2017
Szkolenie młodzieży z zakresu edukacji prawnej w Starostwie
Organizacja pozarządowa - Fundacja Honeste Vivere z Warszawy, której w drodze otwartego konkursu ofert powierzono prowadzenie jednego z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu,, w swojej ofercie zaproponowała...
Czytaj więcej ...
13-10-2017
Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Opoczyńskim
12 października 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie odbyła się uroczystość z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie były życzenia i podziękowania dla pracowników oświaty za codzienną...
Czytaj więcej ...
11-10-2017
5 lat SZLACHETNEJ PACZKI w Powiecie Opoczyńskim
W Opocznie już po raz piąty zorganizowana została Drużyna SZLACHETNEJ PACZKI, która swoim zasięgiem obejmuje cały powiat. W zeszłym roku dzięki zaangażowaniu prawie 4000 darczyńców przekazano dla 49 potrzebujących Rodzin w powiecie...
Czytaj więcej ...
10-10-2017
Powiatowy Dzień Seniora 2017
9 października w MDK w Opocznie odbył się pierwszy Powiatowy Dzień Seniora. Ta wspaniała uroczystość zainaugurowana została poprzez Mszę Świętą w intencji osób starszych, odprawioną przez księdza Dziekana Jana Serszyńskiego w Kolegiacie św...
Czytaj więcej ...
06-10-2017
Trwa modernizacja dróg powiatowych
W roku 2017 Powiat Opoczyński wzorem lat ubiegłych kontynuuje prace związane z poprawą infrastruktury drogowej. Część podjętych zadań już zostało zakończonych, a następne są w trakcie realizacji. Dotychczas do użytku oddano już zmodernizowany odcinek...
Czytaj więcej ...
05-10-2017
UWAGA: OSTRZEŻENIE – SILNE WIATRY
W związku z wydanym przez IMGW ostrzeżeniem nr 55: silne wiatry/2 (data obowiązywania od godz. 17:00 dnia 5.10.2017 do godz. 00:00 dnia 6.10.2017) zalecamy zapoznanie się z poniższymi zasadami postępowania w przypadku występowania silnych...
Czytaj więcej ...
05-10-2017
Informacja o sytuacji na rynku pracy
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie zmniejszyła się o 74 osoby w stosunku do końca sierpnia 2017 r. i wyniosła na koniec września 2017 roku 1.761 osób. Kobiety stanowiły 58,72% (1.034 kobiety)...
Czytaj więcej ...

icon OSOBY Z NASZEGO REGIONU