Wkrótce kolejne serwisy
składowe Portalu

02-09-2016
Rozpoczęcie roku szkolnego i rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Rozpoczęcie roku szkolnego i rocznica wybuchu II Wojny Światowej
02.09.2016
1 dzień września to szczególna data w kalendarzu. Przede wszystkim przypomina nam o przykrej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Pan Janusz Reszelewski jak co roku złożył wieniec pod pomnikiem na Placu Wolności ku pamięci poległych ofiar.

To również dzień w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Dzieci i młodzież wspólnie z rodzicami udają się do szkół odświętnie ubrane by uroczyście pożegnać wakacje i przywitać się ze szkołą. W tym roku z racji obowiązujących przepisów dotyczących poruszania się po drodze Burmistrz wizytując szkoły zabrał ze sobą prezenty dla najmłodszych. Kamizelki odblaskowe przekazane zostały bezpośrednio dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Drzewica. Mają na celu poprawienie widoczności pieszych poruszających się po drodze. 

Czytaj więcej ...
02-09-2016
Awans zawodowy nauczycieli
Awans zawodowy nauczycieli
02.09.2016

W dniu 22 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy odbył się egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do egzaminu przystąpiło 2 nauczycieli kontraktowych, którzy po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych i odbyciu stażu zakończonego pozytywną oceną złożyli wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a mianowicie:

Pani Marta Matysiak  –  nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy                              

Pani Agnieszka Winecka   –  nauczyciel kontraktowy  języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Idzikowicach,

Nauczyciele prezentowali własny dorobek zawodowy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy, składającą się z: przedstawiciela organu prowadzącego szkołę jako przewodniczącego komisji, przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły i dwóch ekspertów (dla każdej komisji), posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel. Ponadto nauczyciele odpowiadali na pytania Komisji.

Przedstawicielem Gminy i Miasta w Drzewicy- organu prowadzącego szkołę był  Pan Edward Podkowiński- Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy, natomiast Kuratorium Oświaty w Łodzi; Delegatura w Piotrkowie Tryb.- organ sprawujący nadzór pedagogiczny oddelegował do udziału w pracach komisji Panią Grażynę Haraśną- Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi; Delegatura w Piotrkowie Tryb.

Nauczyciele kontraktowi zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną i awansowali na stopień nauczyciela mianowanego.

W dniu 31.08.2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy odbyło się spotkanie na którym Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy, w obecności Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Drzewicy- Pana Andrzeja Krzyżanowskiego, pogratulował nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego i  wręczył nauczycielom Akty mianowania. Tym samym powiększyło się grono nauczycieli mianowanych w Gminie Drzewica.

Serdecznie gratulujemy Nauczycielom i życzymy kolejnego awansu w karierze nauczycielskiej.

Czytaj więcej ...
02-09-2016
Piknik Ekologiczny: Nie truj! – miej wpływ na to czym oddychasz

Nagrody, gadżety, koncert, instalacje ekologiczne oraz wiele innych atrakcji czeka na uczestników Pikniku Ekologicznego „Nie truj! – miej wpływ na to czym oddychasz" nad opoczyńskim zalewem, który…

Czytaj więcej ...
02-09-2016
Opoczno podczas Mixera Regionalnego Łódzkie 2016

Podczas Mixera Regionalnego Łódzkie 2016 (3 – 4 września, ul. Piotrkowska, Łódź) nie może zabraknąć propozycji dla aktywnych i chętnych do działania mieszkańców regionu łódzkiego. W…

Czytaj więcej ...
02-09-2016
Aktualności

Nagroda dla Wieloboisty
31.08.2016
W minionym tygodniu Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Janusz Reszelewski spotkał się… czytaj więcej

Dożynki Gminne 2016 w Radzicach Dużych
30.08.2016
Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica – Janusz Reszelewski zaprasza na:  DOŻYNKI… czytaj więcej

WEBINARIUM: ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI…
26.08.2016
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na WEBINARIUM z cyklu ZMIENIAMY… czytaj więcej

XIX Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
25.08.2016
W dniu 24 sierpnia 2016 roku odbyła się XIX sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.Po… czytaj więcej

III Turniej Siatkówki Plażowej o…
23.08.2016
W miniony weekend na terenie OSiRu w Drzewicy odbył się III Turniej Siatkówki… czytaj więcej

Czytaj więcej ...
01-09-2016
Uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej

O godzinie 12:00 dźwięk syreny alarmowej rozpoczął opoczyńskie uroczystości związane z 77. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Po hymnie państwowym dyrektor muzeum Adam Grabowski przypomniał wydarzenia z…

Czytaj więcej ...
01-09-2016
1 września 1939 – Pamiętamy!

1 września 2016 roku pod Pomnikiem Wolności na Placu Strażackim w Opocznie odbyły się obchody 77 rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Uroczystości rozpoczęły się sygnałem alarmowym, a następnie zebrani odśpiewali hymn państw…

Czytaj więcej ...
01-09-2016
Rozpoczęcie roku szkolnego w reaktywowanej szkole w Dębie

Tradycyjnie 1 września jest dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla wszystkich uczniów w naszym kraju. Uroczystości inaugurujące nowy rok nauki odbyły się również w szkołach funkcjonujących na terenie naszej gminy. Szczególny charakter miało rozpoczęcie w reaktywowanej szkole w Dębie, w którym uczestniczył wójt gminy Poświętne Michał Franas.  

Czytaj więcej ...
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

icon OSOBY Z NASZEGO REGIONU