Wkrótce kolejne serwisy
składowe Portalu

24-03-2017
XXVII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
XXVII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
24.03.2017
Dnia 30 marca 2017 roku ( tj. czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.    

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji w 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/195/2017 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla PKP SA na realizację podziałów geodezyjnych nieruchomości będących własnością PKP SA.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2017 -2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Drzewica w 2017 roku”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta w Drzewicy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica na rok szkolny 2017/2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica do nowego ustroju szkolnego.
 17. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie nt. ptasiej grypy.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy rożne.
 20. Zamknięcie obrad sesji.


Czytaj więcej ...
24-03-2017
Miedzynarodowe Targi Turystyki Regionalnej

W ramach Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej na zaproszenie Stowarzyszenia Dolina Pilicy w dniach 23-25 marca 2017 w godz. od 10.00 do 18.00 Gmina Opoczno prezentuje swoje potrawy regionalne. Proponujemy…

Czytaj więcej ...
23-03-2017
Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie

Tekst zapytania ofertowego i formularz ofertowy dostępne są w załącznikach poniżej.

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe2.27MB 2.27 MB
Formularz ofertowy 367.27KB 367.27 KB
Marian Kłobucki
Czytaj więcej ...
23-03-2017
Apel wójta Michała Franasa do mieszkańców gminy Poświętne i powiatu Opoczyńskiego

Szanowni mieszkańcy gminy Poświętne i powiatu Opoczyńskiego. Znajdujemy się w szczególnym okresie roku. Rozpoczynająca się wiosna oraz zbliżające się wielkimi krokami święta Wielkanocne skłaniają nas wszystkich do licznych prac porządkowych w obrębie naszych domostw, a także remontów i wymiany wyposażenia mieszkań. Mając na uwadze ten fakt, prosimy i apelujemy o wrażliwość na potrzeby osób mniej zamożnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i finansowej. Aby pomóc wielu takim mieszkańcom gminy mogą Państwo dostarczyć meble lub inne elementy wyposażenia wnętrz nadające się do dalszego użytku, a także sprawny sprzęt elektroniczny (AGD, RTV, komputerowy itp.) do utworzonego przez Gminę Poświętne magazynu na terenie dawnego Zakładu Usług Komunalnych w miejscowości Stefanów 2a. Zapewniamy, że dostarczone meble lub sprzęt zostaną przekazane najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Poświętne, a za ich dystrybucję będzie odpowiadał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem. Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 44 756 40 61.

Czytaj więcej ...

icon OSOBY Z NASZEGO REGIONU